مجموعه کتاب های میچیو کاکو

مجموعه کتاب های میچیو کاکو

مجموعه کتاب های میچیو کاکو

میچیو کاکو Michio Kaku فیزیکدان نظری برجسته علاوه بر کتاب های تخصصی فیزیک، کتاب های علمی جذاب درباره آخرین دستاوردهای فیزیک و علوم نوین که قابل استفاده برای عموم مردم نیز هست منتشر می کند.در این مجموعه تمامی آثار کاکو که برای عموم نوشته شده است با تخفیف استثنایی ارائه گردیده است.
 
 فراسوی اینشتین Beyond Einstein
 ابرفضا Hyperspace
 چشم اندازها Visions
دنیای اینشتین Einsteins Cosmos
جهان های موازی Parallel Worlds
فیزیک ناممکن ها Physics of the Impossible
فیزیک آینده…