برنامه ریزی ۲٫۵ ماهه داوطلبان کنکور تجربی۹۵

برنامه ریزی 2.5 ماهه داوطلبان کنکور تجربی95

برنامه ریزی ۲٫۵ ماهه داوطلبان کنکور تجربی۹۵

به نام خدا—-گروه مشاوره نوین 
ببرنامه ریزی ۶ ماهه ازصفر برای تجربی با کمترین هزینه ۲۹۰۰ تومان—-ارزشمند ومفید
 
 
لطفا ایمیل به درستی وارد شود اخرین اپدیت ایمیل میشود
باکمترین هزینه-ارایه برنامه مطالعه ۷فاز مطالعاتی ونحوه مطالعه دروس درفازها وارایه مطالب مهم برای دروس  وجدول مطالعه هفتگی 
برای شروعی خوب وهدفی بزرگ
مورد تایید مشاوره   50 درصد تخفیف فقط شش تومان…