ترجمه مقاله مروری پرسشنامه در مورد بررسی نگرش کاربران اینترنت نسبت به تبلیغات اینترنتی

ترجمه مقاله مروری پرسشنامه در مورد بررسی نگرش کاربران اینترنت نسبت به تبلیغات اینترنتی

ترجمه مقاله مروری پرسشنامه در مورد بررسی نگرش کاربران اینترنت نسبت به تبلیغات اینترنتی

 این پروژه یک مقاله مروری به همراه ترجمه تخصصی در مورد پرسشنامه با نتایج کامل در موردبازاریابی و فروش ، بررسی نگرش کاربران اینترنت نسبت به تبلیغات اینترنتی است نمونه ترجمه از جداول این مقاله:

مفید بودن آگهی تجاری :

X2 ( p-value )

مخالفم

خنثی

موافقم

 

 
۳۳٫۳۸ ( P = .000 )
 
 
 
 
۱۸٫۴۴ ( P = .000 )

 
۱۹ %
۳۱ %
 
۴۹ %
۳۸ %

 
۱۹ %
۱۰ %
 
۱۳ %
۱۳ %

 
۶۲ %
۵۹ %
 
۳۸ %
۵۰ %

اکثر آگهی های تجاری آگاهی دهنده هستند
نمونه در نسخه…