پروژه آمار جمعیت روستای بلغان (۲۶صWord)

پروژه آمار جمعیت روستای بلغان (۲۶صWord)

پروژه آمار جمعیت روستای بلغان (۲۶صWord)

عنوان: پروژه آمار جمعیت روستای بلغانصفحات: ۲۶ صفحه
فرمت: word

شامل: مقدمه،توضیحات، داده ها، جداول،  مربوط به هر قسمت می باشد.
هزینه دانلود: انتهای صفحه
  ——————-
قسمتی از پروژه آمار جمعیت روستای بلغان :
 …. افراد اصلی روستا : مرد : طبق نمودار چند بر فراوانی ، داده ها در این دسته به ترتیب گروه سنی ابتدا صعودی وسپس نزولی است طبق جدول فراوانی داده ای که بیش ترین فراوانی را دارد (مد): افراد بین ۱۹-۱۵ ساله می باشند. پروژه آمار جمعیت طبق…