آموزش طرح بافت نواری پیچ دار

آموزش طرح بافت نواری پیچ دار

آموزش طرح بافت نواری پیچ دار

طرح الگوي نواری پیچ دار در اين فايل توضيح داده شده است. در صورتي که با بافتن زير و رو آشنايي داشته باشيد، و با میل پیچ کار کرده باشید قادر به بافت آن خواهيد بود. البته توضیحات به قدری کامل است که اگر تا کنون بافت پیچ را تجربه نکرده باشید نیز به راحتی قادر به بافت آن خواهید بود. …