آموزش طرح بافت نواری پیچ دار

آموزش طرح بافت نواری پیچ دار

آموزش طرح بافت نواری پیچ دار

طرح الگوي نواری پیچ دار در اين فايل توضيح داده شده است. در صورتي که با بافتن زير و رو آشنايي داشته باشيد، و با میل پیچ کار کرده باشید قادر به بافت آن خواهيد بود. البته توضیحات به قدری کامل است که اگر تا کنون بافت پیچ را تجربه نکرده باشید نیز به راحتی قادر به بافت آن خواهید بود. …

دانلود کتاب عزاداران بیل

دانلود کتاب عزاداران بیل

دانلود کتاب عزاداران بیل

غلامحسین ساعدی، پزشکی که سرانجام نویسندگی را برگزید و ادبیات داستانی ایران، طی دهه های سی و چهل وام دار او شد. در سال ١۳١۴ در آذربایجان تولد یافت. فعالیت های سیاسی اش را از سال ١۳۳٠ آغاز کرد و مسئولیت انتشار چند روزنامه را در آذربایجان برعهده گرفت. بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١۳۳٢دستگیر شد و چند ماهی در زندان به سر برد.در داستان های ساعدی، جهان غم انگیز فقر و دربدری دهقانان آواره، روشنفکران سر گردان و بی هدف و ولگردان آواره اجتماع ترسیم می شود و…