گنجینه ۴ (بسته ی آموزش نویسندگی)

گنجینه 4  (بسته ی آموزش نویسندگی)

گنجینه ۴ (بسته ی آموزش نویسندگی)

قابل توجه علاقمندان به هنر نویسندگی&&&&
 
این بسته ی جدید ، گنجینه ی ارزشمندی را در اختیار شما قرار می دهد که ده کتاب و سه مقاله ی کاربردی ارزشمند در زمینه ی آموزش نویسندگی است. این کتابها از بهترین کتابهای منتشر شده در این حوزه انتخاب شده و شما می توانید با مطالعه ی این آثار ، موفقیت خود را در نویسندگی تضمین کنید . 
کتابها :  1- آموزش نویسندگی برای تازه کارها  2- راز و رمز نویسندگی  3 آشنایی با فن نویسندگی و کتاب آرایی…