آموزش طرح بافت بادبزنی

آموزش طرح بافت بادبزنی

آموزش طرح بافت بادبزنی

طرح الگوي بادبزنی در اين فايل توضيح داده شده است. در صورتي که با بافتن زير و رو آشنايي داشته باشيد، قادر به بافت آن خواهيد بود. البته دو تکنیک ساده ژوته و بافتن دو دانه با هم نیز برای آن نیاز است که برای درک بهتر عکس گذاشته شده است.. امیدوارم از این بافت ساده اما زیبا لذت ببرید….