دانلود مقاله انبرک های نوری (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات ۲۶

دانلود مقاله انبرک های نوری (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 26

دانلود مقاله انبرک های نوری (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات ۲۶

عنوانمقاله :انبرک های نوریقالب بندی:word
تعداد صفحات ۲۶
شرح مختصر :انبرک نوری به بیانی تحقق واقعی رویای برهمکنش نور و ماده است.ارتور اشکین برای اولین باربا استفاده از برایند نیروی پراکندگی نور و جاذبه توانست این کره دی الکتریک را در اب نگه دارد.در قدمهای بعدی با استفاده از یک نیروی گرادیانی توسط یک باریکه کانونی شده توانتستت یک تله سه بعدی ایجاد کند که امروزه انبرک نوری نامیده میشود.اساس کار انبرک نوری به این صورت است که نورپس از عبور از یک…